background

Bedrijfsvoorschriften

Het betreden gebied (Schitterhof en Schitterhof-Camping) is een particulier landbouwgebied met een tijdelijke camping.

Schitterhof CAMPING WEISS
Spielbergerstraße 12
8724 Spielberg

1. Het gebruik van de camping is op eigen risico. Ouders zijn aansprakelijk voor hun kinderen.

2. Het is verboden voor onbevoegden om de privé-zones en de niet voor kamperen opengestelde zones, alsmede alle veiligheidszones te betreden. Ook is het verboden over hekken en vergrendelde poorten te klimmen en/of andere barrières of grenzen te overschrijden. 3. Het is niet toegestaan om over de hekken te klimmen.

3. Alle voertuigen moeten stapvoets rijden op alle toegangswegen en verbindingswegen.

4. Bezoekers moeten de instructies van het beveiligingspersoneel en andere ordehandhavers opvolgen. Personen onder invloed van alcohol of drugs kunnen worden verwijderd van het terrein van de Schitterhof en de Schitterhof Camping.

5. De bescherming van minderjarigen is voor ons van groot belang - wij houden ons aan de Stiermarkse jeugdwet; nr. Alcohol aan minder dan 16 jaar en gedistilleerde alcohol pas vanaf 18 jaar; Rookwaren pas vanaf 18 jaar!

6. Bezoekers worden geïnformeerd dat het terrein wordt bewaakt door middel van video-opnamen. De bezoeker stemt ermee in dat video- of audio-opnamen van zijn persoon worden gemaakt en op het internet worden gepubliceerd zonder beperkingen qua tijd, ruimte of inhoud, en inhoud op elk nu of in de toekomst bekend medium (bv. internet, internet, enz.) zonder enige beperking qua tijd, plaats of inhoud: Internet, gegevensdragers, drukwerk) in elke vorm en zo vaak als gewenst.

7. Parkeren is alleen toegestaan op de daarvoor bestemde en aangewezen plaatsen. Illegaal geparkeerde voertuigen Illegaal geparkeerde voertuigen zullen tegen betaling worden weggesleept.

8. De verkeersregels (StVO) gelden voor het hele gebied van de Schitterhof.

De hele Schitterhof moet schoon worden gehouden. Het afval moet in de daarvoor bestemde vuilnisbakken worden gedeponeerd. daarvoor bestemde bakken. De daarvoor bestemde sanitaire voorzieningen dienen te worden gebruikt om zich te ontlasten.

11. Roken is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde ruimten.

11. Dieren en voorwerpen die een gevaar vormen voor de openbare veiligheid mogen niet in de lokalen worden gebracht. (Uitzondering: geleidehonden)

12. Het binnenbrengen van vuurwerk, Bengaals vuur, brandgevaarlijke apparaten, stokken, stokken, parasols, flessen, stenen, steek-, snij- en steekvoorwerpen en wapens van welke aard ook is verboden. Het veiligheidspersoneel en de stewards hebben het recht om bij het betreden van het terrein de volgende zaken visueel te inspecteren van de containers of kledingstukken die in de lokalen worden vervoerd.

13. Muziek is toegestaan van 8.00 - 22.00 uur. Van 22.00 tot 23.00 uur alleen op "kamervolume".

14. De nachtrust van 23.00 - 06.00 uur moet strikt worden nageleefd.

15. Reparatie van motorvoertuigen op het terrein is verboden. Reparaties aan voertuigen kunnen alleen worden uitgevoerd als gewaarborgd is dat er geen milieuverontreiniging wordt veroorzaakt door lekkende vloeistoffen en dat er geen sprake is van meer geluidsoverlast (met name verstoring van de nachtelijke rust). De Commissie is van mening dat er geen sprake mag zijn van meer geluidsoverlast.

16. Barbecues zijn alleen toegestaan met gas in geschikte barbecues. Barbecues met hout of kolen zijn verboden op de camping.

17. Het gebruik van onbemande toestellen (bv. drones)/modelvliegtuigen/onbemande luchtvaartuigen is ten strengste verboden. Onbemande luchtvaartuigen is ten strengste verboden.

18. Het leggen van kabels en slangen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.

19. De verkoop van eten, drinken, accessoires, souvenirs, kleding, enz. is verboden op het terrein van Schitterhof. De verspreiding van alle soorten reclamemateriaal, zoals reclamedrukwerk, 20. Voor de verspreiding van reclamemateriaal van welke aard dan ook, zoals reclamedrukwerk, folders, brochures, productmonsters, papieren vlaggen, enz. is de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar vereist.

20. Degene die schade aan de Schitterhof-installatie veroorzaakt, is aansprakelijk. Met name het boren van gaten en het bevestigen van materialen aan alle gebouwen (gevels, muren, hekken, slagbomen, verlichtingssystemen en buitenfaciliteiten) is ten strengste verboden. Ook het schilderen en etiketteren van de installaties is verboden.

Wij gebruiken cookies om onze website voor u zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Accepteer het gebruik van alle cookies om alle functies in te schakelen.
Verdere informatie