background

Gegevensbescherming

Disclaimer en privacybeleid

Disclaimer

Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie van waaruit u bent verwezen. Indien delen of afzonderlijke termen van deze verklaring niet legaal of correct zijn, blijft de inhoud of de geldigheid van de overige delen onaangetast door dit feit.

Aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met de algemene wetten. Wij zijn echter niet verplicht doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren of omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie overeenkomstig de algemene wetgeving blijven hierdoor onverlet. Deze aansprakelijkheid is echter pas mogelijk vanaf het moment waarop een concrete inbreuk op de wet bekend wordt. Als wij kennis krijgen van overeenkomstige inbreuken, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links naar websites van derden

Ons aanbod bevat links naar externe websites. Wij hebben geen invloed op de inhoud van deze externe websites. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is steeds de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden op het moment van linken gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Illegale inhoud was op het moment van koppelen niet herkenbaar. Permanent toezicht op de inhoud van de gelinkte pagina's is echter niet redelijk zonder concrete aanwijzingen van een wetsovertreding. Als wij kennis krijgen van wetsovertredingen, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Copyright

De beheerders van deze website trachten steeds de auteursrechten van anderen te respecteren of gebruik te maken van door henzelf gemaakte werken, alsook van licentievrije werken of verworven licenties (Adobe Stock, Envato Elements, enz.). De inhoud en werken op deze website die door de beheerders van de site zijn gemaakt, vallen onder het auteursrecht. Voor vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht is schriftelijke toestemming van de respectieve auteur of maker vereist.

Privacybeleid

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor ons van bijzonder belang. Daarom verwerken wij uw gegevens uitsluitend op basis van de wettelijke bepalingen (DSGVO, TKG 2003). In deze informatie over gegevensbescherming informeren wij u over de belangrijkste aspecten van de gegevensverwerking in het kader van onze website.

Cookies

Sommige internetpagina's maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden na afloop van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat uw browser te herkennen bij een volgend bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u cookies deactiveert, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Formuliergegevens en opmerkingen

Als u via een formulier op de website of per e-mail contact met ons opneemt of een opmerking achterlaat, worden de door u verstrekte gegevens door ons zes maanden bewaard om de aanvraag te verwerken en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Server-Log-Files

De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn: Browsertype/browserversie, gebruikt besturingssysteem, referrer URL, hostnaam van de computer die toegang heeft, tijdstip van het serververzoek.
Deze gegevens kunnen niet aan specifieke personen worden toegewezen. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Wij behouden ons het recht voor deze gegevens achteraf te controleren indien wij concrete aanwijzingen van illegaal gebruik vernemen.

Uw rechten

U hebt in het algemeen recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking, overdraagbaarheid van gegevens, herroeping en bezwaar. Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming of dat uw rechten inzake gegevensbescherming op een andere manier zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. In Oostenrijk is dat de gegevensbeschermingsautoriteit.

Wij gebruiken cookies om onze website voor u zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Accepteer het gebruik van alle cookies om alle functies in te schakelen.
Verdere informatie